Chuyển đổi quang điện 1 sợi PLANET FT-806A20/FT806B20, 10/100Mbps

Liên hệ báo giá

Chuyển đổi quang điện 1 sợi quang PLANET FST-80x series cung cấp giải pháp chuyển đổi giữa giao diện điện 10/100Mbps và giao diện quang 100 Base-FX. Converter 1 sợi quang PLANET FST-80x có nhiều phiên bản, được tích hợp sẵn bộ thu/phát quang, hỗ trợ cả đơn mốt (SM) và đa Mốt (MM), hỗ trợ các bước sóng và khoảng cách:

  • Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 2km.
  • Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 15km, 35km, 50km.
  • Converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 20km, 60km.