Showing 1–12 of 71 results

Switch HASIVO bao gồm Switch Ethernet, Switch PoE được thiết kế chuyên dùng các doanh nghiệp SMEs và các hộ gia đình. Switch Hasivo có số cổng từ 2~48 port, hỗ trợ Plug and Play, phù hợp cho sử dụng trong nhà (indoor).