Showing 1–12 of 16 results

Tổng đài điện thoại PABX là một loại mạng điện thoại riêng công nghệ Analog được sử dụng bởi các công ty vừa đến lớn, các trung tâm cuộc gọi, khách sạn, trường học, bệnh viện, nhà máy,… Trong hệ thống tổng đài điện thoại PABX, một thiết bị tổng đài Analog sẽ kết nối với một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối là các điện thoại bàn Analog với đường dây cáp đồng một cách riêng biệt. Nó kết nối ra ngoại mạng với mạng điện thoại công cộng (PSTN), ISDN, E1 được cung cấp bởi công ty viễn thông bưu điện. Một hệ thống PABX đảm bảo rằng mọi cuộc gọi nội bộ và ngoại mạng đều được thực hiện đều được chuyển qua tổng đài PABX.

Tổng đài điện thoại PABX là thiết bị chuyển mạch tự động công nghệ Analog, được vận hành tự động, không cần người điều khiển, chuyên dùng trong hệ thống liên lạc dành cho doanh nghiệp. 

Tổng đài Analog thực hiện định tuyến cuộc gọi giữa các điện thoại để bàn Analog hoàn toàn tự động. Điều này giúp người dùng trong doanh nghiệp dễ dàng tạo các cuộc gọi nội bộ và ra ngoài mạng bất kỳ lúc nào và không cần nhân viên trực vận hành. Tổng đài Analog-PABX cũng chia sẻ đường dây bên ngoài để thực hiện các cuộc gọi điện thoại bên ngoài doanh nghiệp. Tổng đài nội bộ PABX là giải pháp giá rẻ cung cấp đầy đủ các tính năng định tuyến cuộc gọi, thư thoại, fax.

Tổng đài Analog cung cấp nhiều đường dây cho người gọi bên trong nội bộ công ty, cũng như bên ngoài liên hệ với nhân viên và ngược lại. Với hệ thống tổng đài PABX, các cuộc gọi đến công ty, hoặc đến một số máy lẻ cụ thể, được xử lý kỹ thuật số và định tuyến thông qua một tổng đài tự động. Hệ thống tổng đài nội bộ PABX cũng rất tiện lợi vì đều cho phép người dùng quay số nội bộ đơn giản hóa giữa các máy nhánh của công ty.

Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống điện thoại nội bộ riêng của doanh nghiệp chứ không phải của một công ty cung cấp dịch vụ điện thoại, thì bạn đang tìm kiếm một hệ thống tổng đài điện thoại PABX.