Tổng đài điện thoại PABX Excelltel CS308

Liên hệ báo giá

Tổng đài điện thoại PABX Excelltel CS308 được định cấu hình thành 3 đường vào và 8 đường ra mở rộng, phù hợp với các văn phòng, chi nhánh nhỏ của doanh nghiệp. Hệ thống tổng đài CS308 được tích hợp DISA / Message khi bận, ID người gọi mở rộng, cho phép người gọi bên ngoài truy cập vào bất kỳ tiện ích mở rộng nào mà không cần thông qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Các tin nhắn chào tự động có thể được ghi lại bởi người điều hành của người quản lý, hướng cuộc gọi đến một bộ phận hoặc điểm đến thích hợp. Khả năng tương thích ID người gọi mở rộng hiển thị số điện thoại hoặc tên của người gọi đến khi được sử dụng với điện thoại để bàn Excelltel. 

  • 3 đường vào CO-Line để kết nối với mạng diện rộng PSTN viễn thông
  • 8 máy nhánh tương thích với điện thoại bàn Analog
  • Lời chào DISA tới 60 giây, định tuyến đổ chuông và chế độ trả lời tự động linh hoạt.
  • Nhạc chờ: có thể thiết lập nhạc chờ khi chuyển tiếp cuộc gọi nội mạng và từ ngoại mạng gọi vào.
  • Hiển thị số cuộc gọi nội mạng.
  • Hạn chế thời gian gọi: có thể đặt hạn chế thời gian gọi cho các số máy nhánh.
  • Chặn số: có thể thiết lập chặn số gọi đến và gọi đi.
  • Đàm thoại hội nghị: hỗ trợ đàm thoại hội nghị âm thanh 3 bên với 3 số máy nhánh bất kỳ.
  • Các tính năng khác: giữ cuộc gọi, chuyển tiếp cuộc gọi, cuộc gọi chờ,…
  • Điện áp hoạt động: 100~240VAC