Chuyển đổi quang điện Gigabit Planet GT-90X series

Liên hệ báo giá

Chuyển đổi quang điện Gigabit Planet GT-90X series là converter quang độc lập (stand alone), được thiết kế để chuyển đổi giữa giao diện điện 10/100/1000Mbps và giao diện quang 1000-baseX. Converter quang Planet GT-90X series tích hợp sẵn bộ thu/phát quang hoặc dùng với module quang SFP, hỗ trợ cả đơn mốt (SM) và đa Mốt (MM)có nhiều phiên bản::

  • Chuyển đổi quang điện 2 sợi quang, đa mốt (multimode) với khoảng cách 220m, 550m.
  • Converter quang 2 sợi, single mode với khoảng cách 10km.
  • Converter quang dùng module quang SFP.
  • Converter quang 1 sợi: sử dụng công nghệ ghép bước sóng WDM (A-B) với khoảng cách 15km, 60km.