Showing 1–12 of 16 results

Thiết bị chuyển đổi ATA – VoIP Gateway (hay còn gọi là bộ chuyển đổi ATA VoIP Gateway) cung cấp giải pháp chuyển đổi giữa các giao diện VoIP, TDM, GSM, ISDN trong hệ thống thông tin liên lạc công nghệ Analog và Voice over IP. Trong đó các thiết bị FXS & FXO VoIP Adapter được sử dụng phổ biến giúp doanh nghiệp chuyển đổi giữa công nghệ cũ Analog và công nghệ mới VoIP trong tổng đài điện thoại đảm bảo hệ thống luôn hoạt động hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư.

Thiết bị ATA – VoIP Gateway cũng được sử dụng khi xây dựng một đường dây dự phòng trong một hệ thống thông tin, đặc biệt hữu ích với đàm thoại trực tuyến. Bên cạnh đó, các thiết bị Gateway này cũng giúp doanh nghiệp mở rộng thêm dung lượng các trung kế hoặc các chi nhánh với nhau khi cần thiết. Các giải pháp chuyển đổi này giúp người dùng có các cuộc đàm thoại liên tục, giảm thiểu rủi ro bị ngắt quãng, rất phù hợp với các trung tâm cuộc gọi và tổ chức các sự kiện.

Với các lợi ích và tính năng mà bộ chuyển đổi ATA – Gateway mang lại đã giúp doanh nghiệp linh hoạt khi sử dụng các công nghệ tổng đài điện thoại Analog hoặc VoIP khác nhau, giảm được chi phí đầu tư mới hoặc chuyển đổi nâng cấp hệ thống liên lạc giữa công nghệ thông tin mới và cũ.