Hệ thống quản lý âm thanh Zycoo IP Audio

Liên hệ báo giá

Hệ thống quản lý âm thanh Zycoo IP Audio thông minh và máy chủ liên lạc nội bộ dựa trên các tiêu chuẩn SIP mở. Bằng cách sử dụng mạng IP, bộ quản lý âm thanh IP Audio Center cung cấp một giải pháp linh hoạt có thể giải quyết nhiều yêu cầu ứng dụng trong các ngành và lĩnh vực khác nhau. Các tính năng như âm thanh thông báo PA theo vùng có thể lên lịch tự động, thông báo trực tiếp, cảnh báo khẩn cấp, cuộc gọi khẩn cấp, liên lạc khẩn cấp và nhạc nền đều có sẵn trong máy chủ khi kết hợp với cổng phân trang SIP.

 • 500 số SIP
 • 100 cuộc gọi đồng thời
 • Lịch trình phát PA tự động
 • Thông báo trực tiếp PA
 • Cuộc gọi nội bộ, Quay số nhanh
 • Hội nghị âm thanh
 • Cuộc gọi khẩn cấp
 • Phát nhạc nền
 • Giám sát cuộc gọi và thiết bị đầu cuối.
 • Điều khiển âm lượng.
 • Dễ cài đặt và sử dụng