Đầu ghi hình Camera Matrix SATATYA

Đầu ghi hình Camera Matrix SATATYA có hiệu suất cao, bao gồm 8 kênh, 16 kênh, 32 kênh, 64 kênh và hỗ trợ dung lượng ổ cứng để lưu trữ khác nhau tùy theo phiên bản. Ngoài việc ghi lại độ phân giải cao và xem trực tiếp nhiều luồng, đầu ghi hình NVRs Matrix SATATYA cung cấp tính năng phân tầng và thông báo tức thì khi có sự kiện xảy ra về email đã được cài đặt sẵn.

Đầu ghi Camera Matrix SATATYA linh hoạt, đáng tin cậy là giải pháp lý tưởng cho các tổ chức hiện đại cần lưu trữ hình ảnh, cài đặt các cảnh báo chuyên nghiệp.